Beenishaangul Gumuz: Jiraattonni magaalaa Kamaashii waan nyaatan dhaban

Beenishaangul Gumuz

Jiraattonni magaalaa Kamaashii Naannoo Beenishaangul Gumuz rakkoo nageenyaa Fulbaana 16 uumameen booda beelaaf saaxilamuu BBC'tti himaniiru.

Rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumameen booda karaan gara magaalattii geessu cufamee waan jiruuf daldaltoonni nyaata dhiyeessan garas imaluu dhabuun rakkoo kanaaf sababa ta'uu dubbatu.

Mana tokko keessa nama saddet taanee jirra kan jedhu jiraataan magaalaa Kamaashii maqaan isaa akka dhahamu hin feene tokko, "ega waan nyaatamu dhabnee guyyaa sagal guunne" jechuun BBC'tti himeera.

"Wanti nyaatamu suuqii keessa hin jiru, boqqolloo affeellii warri Gumuz fidaniin lubbuu keenya tursaa jirra" jedha.

Suuqiin banaa akka ta'eefi magaala keessa sochoo'uufillee rakkoon akka hin jirre kan dubbatu namni kun, karaan cufamee waan jiruuf dhiyeessiin akka hin jirre dubbata.

"Suuqii keessaa wanti argattu dibatawwaniifi waan akka saamunaa qofadha" jedha.

Duraan dhiyeessiin nyaataaf ooluu magaalota Oromiyaa akka Najjoo fi Gimbii irraa dhufa ture kan jedhu jiraataan kun wanti nyaatamu tokkollee akka hin jirreefi namni beelaaf saaxilamaa jiraachuu himeera.

Karaan cufaadha jedhamuu malee karaan kam akka cufameefi eenyu akka cufee jirullee wanti beeknu hin jiru, halkan halkan yeroo mara dhukaasa dhagahaa bulla jedha.

Pirezedaantii Itti Aaanaa Mootummaa Naannoo Benishaangul Gumuz Obbo Abarraa Baayyataa rakkoon jiraattonni Kamashii himatan kun sirriidha jedhu.

"Rakkoo gaafa Fulbana 16 uumameen walqabatee konkolaataan daldalaaf deddeebi'u dhaabatee jira" jedhan.

Hokkora Benishaangulitti dhalaten namoonni 4 du'an, 26 miidhaman

"Lubbuudhaan bakka kanaa bahuun barbaada"

Akka Obbo Abarraan jedhanitti, daandiin san gidduu jiru kiiloo meetira 72 qofaadha abbootiin qabeenyaa garuu miidhaan nurra ga'a sodaa jedhuun gara sanatti deemuu hin fedhan jedhu.

Rakkoo kana furuudhaaf mootummoonni naannolee lamaanii waliin ta'anii akka daandiin banamuuf hojjechaa jiraachuu aanga'aan kun BBC'tti himaniiru.

Haalli nageenyaa waliigalaa naannichaa bakka duraatti deebi'aa akka jirus himaniiru.

"Amma bakkawwan rakkoon itti uumamanii turan tasgabbaa'aa jiru. Waajiraaleen banamanii manni bakka bakkaa banamee jira. Namoonni gara magaalaa Naqamteetti baqatanii turanis deebiyaa jiru" jedhu.

Walitti bu'iinsa saba Oromoofi Bartaa gidduutti torbaan muraasa dura naannicha keessatti uumameen Oromoonni namooti 20 ol yoo ajjeefaman kuma 75 ol qe'eerra buqqa'anii turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata