Bishaan ho'aan qaama dhiqachuun mukaa'uu hir'isaa?

Bishaan ho'aan qaama dhiqachuun mukaa'uu hir'isaa?

Bishaan ho'aadhaan qaama dhiqachuun miira dhiphina sammuu namarraa hir'isa jedha qorannoon.