Sudaan hogganaa mormitootaa Yaasir Armaan gadi dhiiste

Yaasir Amaan
Goodayyaa suuraa Gareen hidhattoota Yaasir Armaaniin durfamu Omar al-Bashir lolaa ture

Aanga'oonni Sudaan hogganaa mormitootaa kan ta'e Yaasir Armaan hidhaa guyyoota shanii booda hidhaarraa gadi dhiisan.

Garee finciltootaa 'Sudan People's Liberation Movement North' jedhamu hogganaa kan turaniifi dhiyeenya jiruu baqaa dhiisee gara Sudaan kan deebi'an hogganaan kun torbee darbe mana jireenyaa isaa keessaa qabame.

Fincila kutaa biyyaa 'Blue Nile' keessatti bara 2011 dhohe keessaa harka qabaachuun yakkamanii bakka hin jirretti murtiin du'aa itti murtaa'ee ture.

Aanga'oonni biyyattii hogganoota garee kanaa biroo lama erga MM Abiy Ahimad waliin wal arganii booda hiitee turtes gadi dhiisteetti.

Hogganoonni kun hidhaa kan gadi dhiifaman guyyaa lammataa fincilli nagaa waajiraalee fi tajaajilawwan adda addaa cufuu eegalametti.

Hanga aangoon mootummaa bulchiinsa siiviiliif kennamuutti fincilli kun itti fufa jedhu mormitoonni.

Humni Waraanaa aangoo mootummaa biyyattii harkaa qabu ammoo waraana bobbaasee sochii kana dura akka dhaabbatu beeksiseera.

Torbee darbe tarkaanfii loltoonni mormitoota irratti fudhataniin namoonni 100 ta'an ajjeefamaniiru.

Ajjeechaa kana hordofuun Gamtaan Afriikaa Sudaan sochii gamtichaa keessaa kan uggure yoo ta'u, MM Abiy Ahimadis jaarsummaaf garas kan imalan sana booda ture.

Guyyaa har'aa [Wiixata] waaree boodas MM Abiy hogganaa waraanaa Sudaan jeneraal Abdulfattaa Abduraahmaan Buraah waliin jaarsummaa eegalame irratti bilbilaan mari'achuu waajjirri isaanii beeksiseera.

Rakkoon biyyattii akka furamu abdii akka qaban ibsaniiru jedha waajjirichi.

Wantoota gurguddoo raawwatan:

  • Mormiin Sudaan kan eegalee gatiin daabboo dabaluu isaatiin ture.
  • Booda pireezidantiin biyyattii Omar al-Bashir aangoo akka gadi dhiisan gaafachuutti cehe.
  • Humni Waraanaa biyyattii al-Bashir aangoo irraa buuse aangoo qabate.
  • Mormitootoonni mootummaan siiviilii akka aangootti bahu gaafatanii mormii itti fufan.
  • Mormitoonni fi humni waraanaa waliigalan.
  • Qaama ce'umsaa 'Sovereign Council' jedhamu keessatti aangoo qooddachuu irratti wal dhaban.
  • Loltoonni mormitoota irratti dhukaasuun nama 100 ol ajjeesan.
  • Gamtaan Afriikaa Sudaan miseensummaa gamtichaa keessaa uggure

Jaarsummaan MM Abiy maal fiduu danda'a?

Jaarsummaan MM Abiy Ahimad, aanga'oota IGAD akkasumas dura teessuu gamtaa Afriikaa kan taate Masirii waliin ta'uun egalan kun yeroo gabaabaa keessatti bu'aa akkanaa buusa jechuun hin danda'amu jedhu hayyuun seeraa Dr Awwal Aloo.

Gareelee gama lamaaninuu jiran humnoota adda addaatu duubaan jira, humnoota kana bira darbanii waliigaltee kana saffisaan raawwachuun rakkisaa ta'uu akka malu dubbatu.

Haa ta'u malee adeemsi isaa amma eegaluun gareen lachuu walitti kalaayee waliin akka dubbatu hiree uuma jedhu.

Rakkoon biyyattii guyyoota darban keessa daran hammaachaa dhufe kan jedhan Dr Awwal, yeroo kanatti qaamoleen lamaan walitti kalaayanii marii akka eegalan gochuun mataan isaa bu'aa guddaa buusa jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata