Ahimad Alii: Abbaan MM Abiy Ahimad du'aan boqotan

Keyframe #8

Abbaan MM Abiy Ahimad Obbo Ahimad Alii Wiixata waaree booda naannoo sa'aa 8 addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaanii BBC'n mirkaneeffateera.

Obbo Ahimad Alii ijoollee 16 kan qaban wayita ta'u MM Abiy Ahimad 6ffaa dha.

Waggoota dheeraaf Godina Jimmaa aanaa Aggaaroo keessa kan jirtu magaalaa xiqqoo Bashaashaa jedhamtu keessa jiraachaa turan.

Obbo Ahimad Alii dhibee dhiibbaa dhiigaa akkasumas dhibee sukkaaraan dhibamaa akka turaniifi lubbuun isaanii kan dabarte Hospitaala Riifaraalaa Jimmaatti osoo yaalamaa jiranii akka ta'e odeeffanneerra.

Reeffi isaaniis hospitaala Jimmaa irraa gara lafa jireenya isaanii magaalaa Bashaashaa geeffamee jira. Qabriin isaaniis guyyaa boruu akka raawwatu eegama.

Erga dhukkubsatanii booda gara Finfinneetti imalanii MM Abiy Ahimad waliin akka wal argan maatiin BBC'tti himaniiru.

Harmeen MM Abiy Ahimadis aangootti dhufuu isaanii baatilee muraasaan dura ture kan lubbuun darbe.

Odeeffannoo dabalataa hordofnee isin biraan geenya.

Gaaf boombiin dhohe...

Gaafa boombiin MM Abiy Ahimad irratti darbatame san, halkan lama na dhukkubee ture jechuun Obbo Ahimad Alii waggaa tokko dura BBC'tti himanii turan.

"Dugdatu na cite, ija kootu jaamaa jiraa jedheen boo'e" jedhan.

Osoo gara Bashaashaa dhufanii attam gootu jennee gaafannee, "biraa hin deemu, na gunjaasisa, dhungachuufaan barbaada" jedhaniis ture.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
"Guyyaa boombiin dhohe san halkan lama na dhukkube," jedhu abbaan MM Dr. Abiy Ahimad.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata