Feesbuukiin oduu sobaa Afaanota Afrikaa keessaa seeca'aa jiraachuu ibse

Fayyadamtoota Feesbuukii Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Fayyadamtoota Feesbuukii

Kaampaaniin Feesbuuk, dhaabbata odeeffannoo qulqulleessu Afrikaa Cheek jedhamu waliin tahuun afaanota Afrikaa tokko tokkoon odeeffannoowwan sobaa barraa'an seecca'aan jira jedhe.

Sagantaan bara darbe biyyoota Sahaaraan gadii irratti akka hojjetuuf hundaa'e Afrikaa Cheek waliin tahuun akka hojjechaa jiru ibseera.

Sagantichi ammaan booda afaanota akka Yoorubaa, Igboo, Iswaahilii,Woloof, Afrikaansi, Zuuluu, Seetswaanaa fi Sootoo akka dabalatu ibseera.

Oduuwwan soba tahuu malu jedhaman akka malee akka hin qoodamneef gara fuula fayyadamtoota Fesbuukiitti akka hin qoodamne taha jedhe.

Kaampaaniin Feesbuuk oduuwwan akkasii calaluuf duub-deebii hawwaasa fayyadamtoota Feesbuukii irratti akka hundaa'u ibseera.

Hawwaasni Feesbuukii [Facebook Community] odeeffannoo kara Feesbuukii tamsa'an adunyaa guutuu irraa to'achuu danda'u.

Kaampaaniin kanaan dura facaatii oduu sobaa fi jibbaa waliin wal qabateeyaaddoo keessa galee ture.

Haleellaa masjiida Niwus Ziilaanditti raawwachuun kallattiin tamsa'een booda xiyyeeffannoo kaampaanichi kennee hojjechaa jirus akka dabaleeru hima.

Oduun sobaa yeroo gabaabduu keessatti akka malee qoodamuun carraa namoota hedduu bira gahuu qaba.

Kun ammoo miidhaa guddaa hawwaasa irratti fiduu danda'a.

Kaampaaniin Feesbuukis odeeffannoowwan akkasii to'achuuf biyyota Afrikaa tokko tokko irratti afaanota garaagaraan hojii seecha'uu hojjechaa jira.

Afrikaa keessatti qofa namootni miliyoona 130 tahan Feesbuukii fayyadamu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata