'Waggaa 12tti nama biyya Arabaatii dhufetti na heerumsisan'
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan