Donaald Tiraamp Ertiraa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa afur Ameerikaa akka hin galle dhorkuuf

Pirezedaant Tiraamp Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Pirezedaant Tiraamp

Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi lammiileen biyyoota Afrikaa afur gara Ameerikaa akka hin galle dhorkuuf karoorsan.

Biyyootni afur Tiraampi dhorka imalaa irratti dabarsuuf karoorsan jedhaman Naayijeeriyaa, Eertiraa, Tanzaaniyaafi Sudaan akka tahe miidyaaleen Ameerikaa gabaasaa jiru.

Tiraampi garuu addatti biyyoota kam fa'aa akka tahan waanti dubbatan hin jiran. Miidiyaaleen garuu namoota galmee biyyoota sanaa argineerra jedhan gaafachuun gabaasaa jiru.

Tiraampi fooramii dhimma dinagdee Iswiizerlaandi magaalaa Daavositti gaggeeffamaa jiru irratti yeroo hirmaatan gaaffiif deebii cinatti barruu 'Wall Street' waliin taasisan irratti biyyoota Afrikaa afur galmee biyyoota kanaan dura Ameerikaa akka hin galle dhorkamanitti dabaluuf karoorsuu himan.

Biyyoota kam akka tahan ammatti adda bahee hin xumuramne. Jijjiiramuus danda'a jedha gabasni marsariitii Politikoo jedhamu irratti bahe.

Dhorkaan imalaa kun duuchaadhumatti kan murtaa'u osoo hin taane addatti viizaa akka biizinesii fi daawannaaf banaa tahuu akka malus himameera.

Galmee biyyoota adda bahanii irratti ammayyuu mormiin jira. Haa tahu malee murtoon xumuraa torban dhufu keessa kan beeksifamu taha.

Ji'a Fulbaanaa bara 2017 keessa Tiraampi lammiileen biyyoota akka Yaman, Liibiyaa, Somaaliyaa fi Sooriyaa Ameerikaa akka hin galle murtoo dabarsanii ture.

Murtoon kun mana murtiitti mormamus manni murtii ol-aanaa biyyatti garuu xumura irratti deeggareera.

Pirezedaant Tiraamp yeroo murtee kana dabarsuuf yaadan kanatti dubbiin isumaanillee aangoorraa buqqisuuf itti jiramu dubbii ijoo akkuma taatetti jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata