Koronaavaayiras: Akka itti US Covid-19 dura dhaabbachaa jirtu ‘qindoomina hin qabu'- Obaamaa

Baraak Oaamaa, Pirezedaantii US 2009 hanga 2017

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Baraak Oaamaa, Pirezedaantii US 2009 hanga 2017

Pirezedaantiin duraanii US Baaraak Obaamaa, dhaaltuu isaanii Daanaald Tiraampiin hojii weerara koronaavaayirasii ittisuuf taasisan cimsanii qeeqan.

Bilbilaan dhuunfaatti akka dubbatanitti, akka itti US balaa weerara kanaa dhura dhaabbatte "guutummaatti kan qindoomina hin qabnedha," jedhan.

Baraak Obaamaa dorgommii pirezedaantummaa filanno Sadaasa dhufu gaggeeffamu keessatti itti aanaa isaanii duraanii Joo Baayideniin deggaruu keessatti gahee guddaa bahachuu akka fedhan CNNtti dubbatanidha.

Waayiti Hawuus jecha Obaamaa kanaatiif deebii wayita kennanitti ammoo Doonaald Tiraamp tarkaanfii ''kan yaadamuun ol ta'e' fudhachuun ''lubbuu lammiilee Ameerikaa baraaree jira,'' jedhan.

Obaamaan akka jedhaniitti garuu adeemsi irra caalaan haala itti mootummaan koronaavaayirasii ittisaa jiruu dadhabaadha.

Adeemsi mootummaa balaa biyya mudate ittisuurra ani bu'aa attamiin adeemsa kana keessaa argadha kan jedhu irratti akka xiyyeeffate himan.

Kana malees, Obaamaan himannaa yakkaa Gorsaa Nageenya Biyyaalessa duraanii Mikaa'eel Filiin irratti banamee ture dhiisuuf taasifame baayyee balaaleeffataniiru.

Haalli Covid-19 US keessa maal fakkaataa?

Hanga ammaattis namoonni 77,000 ol Ameerikaa keessatti Covid-19n kan du'an yoo ta'u, kanneen miliyoon 1.2 ta'an ammoo vaayirasichaan qabammunsaanii mirkanaa'eera.

Lakkoofsi kunis kan biyyoota addunyaa kamiinuu ni caalaadha.

Bulchiinsooti hedduun baatii Bitootteessaa keessa uggura kan labsan ta'ulleen garuu amma garuu namoonni gara hojiitti akka deebii'aniif uggura kaasaa jiru.

Haata'u malee, qondaaltoonni fayyaa haalli kun vaayirasichii caalaa akka babalatu taasisa jechuun akeekkachiisaa jiru.

Ejjannoon Tiraamp ittisa weerara kanaarratti qaban kan wal fakkaatu miti. Baatii Guraandhalaa keessaa balaa akka waan hinjirreetti dubbataa turan.

Booda garuu wallakkeessaa Bitooteessaa keessa cimina balaa dhukkubbichaa amanan.

Baatii Eblaa keessa ammoo keemikaala jarmiin ittiin qulqulleeffamu warraannachuun koronaa ittisuu danda'a jedhanii ture. Yaada isaa kanas beektoonni battalumatti deebii kennuun kufiisanii ture.

Torban darbee ammoo koree addaa (task foorsii) ittisa koronaavaayirasii mootummaa isaa diiguuakka danda'u beeksiisanii ture.

Booda keessa ammoo ittiifuufa garuu caalaa dinagdee deebiisanii banuurratti xiyyeeffata jedhan.