'Akkuma Maraadoonaan 'Harka Waaqaati' jedhe, anaaf 'Miila Waaqaati' -Haayilee Gabdrasillaasee

'Akkuma Maraadoonaan 'Harka Waaqaati' jedhe, anaaf 'Miila Waaqaati' -Haayilee Gabdrasillaasee

Atileet Hayilee Gabrasillaasee waggaa 20ffaa fiigicha keessatti injifannoo adda ta'e galmeessa ilaalchisuun BBC Afrikaa waliin turtii taasiseera. Sekondii dhumaarratti dorgommii atileetii Keeniyaa bekamaa Pool Tergaatiin ittiin mo'ates 'Miila Waaqaati' jedhe.