Oduu Gaddaa: Kabajamaa Ilma Mootii Filiip, Duuk Edenbiraah

Oduu Gaddaa: Kabajamaa Ilma Mootii Filiip, Duuk Edenbiraah

Waggoota 73f abbaa warraa giiftii Biritish Elizaabet 2ffaa kan ture Ilmi mootii Fiiliip, Duukiin Edinbarg ganna 99tti du'aan boqochuu masaraan biyyaalessaa Bakiingihaam beeksise.

Ilmi mootii Filiip fi intalli mootii Elizabeet kan bultii ijaarratan bara 1947 ture, kunis Elizabeet Giiftii ta'uu waggaa shan dura ture. Gaa'illi isaanii seenaa warra mootii Biritish keessatti isa dheeradha.