ABO obbo Daawudiin hoogganamu Gaafatamaan Subqunnamtii isaa hidhamu balaaleffate

Gaafatamaa Subqunnamtii ABO, obbo Battee Urgeessaa

Madda suuraa, Piraayim Miidiyaa

ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Gaafatamaan Subqunnamtii dhaabichaa obbo Battee Urgeessaa, konkolaachisaa isaanii waliin hidhamuu isaanii balaaleffate.

Dhaabni Addi Bilisummaa Oromoo biyyatti erga galee aanjaa dhaabicha keessatti uumame hordofee dubbii himaa dhaabichaa kan turan obbo Battee Urgeessaa Sanbata kaleesaa Godina Addaa Naannawa Finfinnee magaala Buraayyuutti waahillan isaanii hidhaa jiran gaafachuu dhaqanii hidhamuu ABO kan obbo Daawudiin hoogganamu ibseera.

''Jaal Batteen kan qabamees jaallan isaa hoggantoota ABO yakka tokko malee mana hidhaa jiran gaafataa kan ture guyyaa kanas osoo gaafataa jiruu dha'' jedheera dhaabichi ibsa baaseen.

Obbo Batteen Buraayyuutti kan qabaman konkolaachisaa isaanii Dargaggoo Wandiwosen Abdulqadir jedhamu waliin ta'uus dhaabichi himee jira.

Dhaabichi hidhaa obbo Battee ''sababa seeraa kamuu osoo hin qabaatiin badii tokko malee'' kan raawwatamee jechuun balaaleffateera.

Obbo Battee dabalatee hoogganoonni dhaabichi ''yakka tokko malee mana hidhaa jiran'' jedhuun akka hiikaman gaafateera.

''Addi bilisummaa Oromoo Jaal Battee, konkolaachisaa isaa fi hoggantoota ABO yakka tokko malee hidhamanii jiran akka gad lakkisu cimsee gaafata.''

''Gochaa seera biyyattiin faallaa ta'een kana yakka tokko malee fi ajaja mana murti malee hidhamuun lammiilee Oromiyaa dhabbatuu qaba jenna'' jechuun dhaabichi iyyateera.

Poolisiin Buraayyuu obbo Battee maaliin shakkee akka hidhe iyyaafachuuf irra deddeebinee qaama dhimmi ilaallatutti bilbillus argachuu hin dandeenye.

Hooggansi ABO waggoota dheeraaf Eertiraa ture waggaa lama dura gara biyyatati erga deebi'ee dhaaba hayyama Boordii Filannoo argate ta'ee Filannoo Biyyaaleessaa jahaaffaarratti yeroo jalqabaaf hirmaachuuf qophaayaa ture.

Torban lama dura garuu ''hidhaa hooggantootakoorra gahuufi waajiraaleen koo ugguramuu isaanii irraa kan ka'e filannoo keessaa akkan bahu dirqameera'' jechuun ibsuun isaa ni yaadatama.

Himannaa kana dhaabni biyya bulchu bu'uura kan hin qabneefi deeggartoota isaas filannoo kan dhabsiise jechuun fudhatama dhabsiiseera.

Dhibdee hooggansa dhaabichaa gidduutti dhalate hordofees gareen hayyu duree Itti aanaa obbo Araarsoo Biqilaan hogganamu Kora gaggeessee hayyuu dureefi itti aantota hayyuu duree filatee heera dhaabichaas wayyeessuu beeksiseera.