Sagantaa nyaataa mana barumsaa 'qabxii barattootaa fooyyessaa jiru'

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Sagantaa nyaata barattootaa Itoophiyaa rakkoo barattootaafi maatii furaa jiru