Qonnan bultoota Finfinnee lafa harkatti hafteen milkaa'inni akka danda'amu agarsiisan

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Qonni magaalaa Finfinnee qonnaan bultoota naannicha duraanii fayyadeeraa laata?