Irreecha biyyoota addunyaa gara garaa keessatti

Oromiyaan alatti, ayyaanni irreechaa biyyoota addunyaa gara garaa keessatti kabajameera. Suurawwaan muraasa kabaja ayyaana irreechaa biyyoota alaa walitti qabnee jirra.

Irreecha 2017 Miniyaapoliis
Ibsa waa'ee suuraa,

Minesootaa, magaalaa Miniyaapoliis keessattis Ayyaanni Irreechaa bara 2017 haroo Nakomis irratti bifa kanaan kabajame.

Ibsa waa'ee suuraa,

Kunis kabaja ayyaana Irreechaa bara 2017 haroo Nakomis Minesootaa, magaalaa Miniyaapoliis keessattis kabajame.

Ibsa waa'ee suuraa,

Neezarlaands Magaalaa Amistardaamittis ayyaanni Irreechaa Hora 'Gasperplasdam'tti Fulbaana 23, 2017 kabajame.

Ibsa waa'ee suuraa,

Irreechaa Neezarlaands Magaalaa Amistardaam Hora 'Gasperplasdam'tti Fulbaana 23, 2017 kabajame irratti dubartoota uffata aadaatiin faayaman

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja ayyaana Irreechaa 2017, kan Ameerikaa, Washingtan Diisii irratti wayita eebba fudhatan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Biyya Siwiizarlaand magaalaa Lausanne haroo Ouchyitti, Fulbaana 30, 2017 bifa kanaan kabajame.

Ibsa waa'ee suuraa,

Biyya Siwiizarlaand magaalaa Lausanne, Fulbaana 30, 2017

Ibsa waa'ee suuraa,

Kun ammoo kabaja ayyaana Irreechaa biyya Awustraaliyaa, Viktooriyaati. Giddu galeessa Meelboorn irraa kiiloometira 41 gara kibba bahaatti fagaattee kan argamtu magaalaa Berwiik 'Wilson Botanic Park' bakka jedhamutti kabajame.

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja ayyaana Irreechaa biyya Awustraaliyaa, Viktooriyaatti.

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Ayyaana Irreechaa bara 2017 Jarmanii magaalaa Firaankifart