Atileetii cimaa baranaa tahuuf Almaaz Ayyaanaa fi Mo Faaraah sadarkaa xumuraa gahaniiru

Almaaz Ayyaanaa

Atileetii cimaa waggaa kanaa ifa gochuuf guyyoota 18 duwwaatu hafa. Kanumaanis dubartootaan lammiin Itiyoophiyaa Almaaz Ayyaanaa, dhiirootaan ammoo lammiin Ingiliiz Moo Faaraah sadarkaa xumuraarra gahuun isaanii beekameera.

Atileetiin lammii Griik Ikaateeriinii Isteefaandii fi lammiin Beljiyem Naafisaatoo Tiyaam falamattoota Almaaz Ayyaanaa tahanii dhihaatu.

Gama warra dhirootaan atileetin Kaataar Mutaaz Issaa Baarshim fi Weeyid vaan Nikark ammoo Moo Faaraah badhaasa kanaaf akka falmatan Waldaan Federeshinii Atileetiksii Addunyaa beeksiseera.

Dorgomtuun meetira kuma 5 fi kuma 10 kan taate Almaaz Ayyaanaa, dorgommii meetira kuma 10 Chaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa baranaatin tokkoffaa ennaa baatu, meetira kuma 5n ammoo 2ffaa bahuun ishee ni yaadatama.

Almaaz bara darbe badhaasa atileetii cimaa fudhattee turte.

Lammummaa Ingiliiziifi Somaaliyaa kan qabu Moo Faaraah, Landanitti meetira kuma 10n ennaa mo'atu, falmii guddaatu isa eeggata.

Atileetin ganna 34, Moo Faaraah, dorgommii dirree (track) dhiisuun, maaraatona dorgoma.

Mo'ataan dorgommii kanaa ALI Sadaasa 15, 2010 sagantaa Monaakootti gaggeeffamuun ifa taha.