Kaadhimamtoonni Taphataa Cimaa Kubbaa Miilaa Afriikaa BBC 2017 ifa tahan

Kaadhimamtoonni 5 taphataa cimaa kubbaa miilaa Afriikaa BBC bara 2017

Filannoo daqiiqaa muraasaan dura ifa taasifameen: Piyeer Emeriik Obaameyaang, Nabii Keeyitaa, Saadiyoo Maanee, Viiktar Moosis fi Mohaammad Saalaah kaadhimamtoota 5 ta'anii filamaniiru. Jaalattoonni kubbaa miilaa Afriikaa sa'aa kanarraa eegalee taphataa kaadhimamaa keessan marsariitii BBC Ispoort Afrikaa irratti sagalee kennuu dandeessu.

Odeeffannoo dabalataa fi seenaa taphattootaa tokkoon tokkoo yoo barbaaddan:

Taphataan kubbaa miilaa cimaa Afrikaa kan BBC akkamin filatama?

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata