Mohaammad Saalaa, Mohaammad Saalaan yoo wl-argu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mohaammad Saalaa, Mohaammad Saalaan yoo wal-argu

Taphataa Liivarpuul kan ta'e Mohaammad Saalaah wal fakkaattii isaan adda baasuuf hedduu nama rakkisa. Nama kana adda baasuuf warreen rakkatan suuraa waliin ka'uufillee gaaffii dhiheessu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan