Waancaan Addunyaa 21ffaan Ruusiyaatti eegale

Istaadiyoomii Luzhniikii

Madda suuraa, Getty Images

Waancaan Addunyaa 21ffaan sa'aatiiwwan muraasaan dura magaalaa guddittii Ruusiyaa, Moskootti haala ho'aa taheen jalqabameera.

Gareewwan 32 tapha kanarratti kan hirmaatan wayita tahu, Ruusiyaanis qarshii biliyoonootaan lakka'amu baasii gooteetti.

Sagantaan baniinsa tapha jaallatamaa kanaas, istaadiyemii 12n biyyattiin qopheessite keessaa guddicha kan tahe, istaadiyamii Luzhnikiyaatti taasifame.

Sagantaan baniinsaa kunis aadaa fi seenaa Ruusiyaan qabdu kan mullise yommuu tahu, weellisaan Ingiliiz beekamaa Roobii Wiiliyaams hojiisaa dhiyeesseera.

Agarsiisa baniinsaa kanarrattis alaabaan biyyoota 32n taphicharra qooda fudhatan haalli itti dhiyaate ajaa'ibsiisaa tahuu namoonni hedduun haasa'aa jiru.

Sagantaa baniinsaa kanarratti kan argaman pireezidantiin Ruusiyaa Vilaadmir Puutiin, jaalattoota kubbaa miilaa isteediyemichatti walgahaniif, 'Yooyyaa, baga nagayaan gara Ruusiyaatti dhuftan' jechuun hasawasaanii eegalaniiru.

Keessumman biraa ammoo Pireezidantii FIFA kan tahan Jiyaanoo Infaantiinoo, ergaa baga nagaan dhuftanii Afaan Ruusiyaa fi Afaan Arabaatiin dabarsaniiru.

Guyyoota 30n itti aananiif, Ruusiyaan kubbaa miilaan dhaalamti, addunyaanis tapha kubbaa miilaa ruusiyaarraa dhaalama jedhaniiru.