Kilabin Jimmaa Abbaa Jifaar shaampiyoonaa Pirimiyeer Liigii Itoophiyaa ta'e

Ibsa waa'ee viidiyoo,

"Abjuu namatti fakkaata" Pireezidantii Kilabii Jimmaa Abbaa Jifaar

Kilabin Jimmaa Abbaa Jifaar pirimiyeer Liigii Itoophiyaa irra-aanuun shaampiyoonaa ta'e.

Jimmaan bara darbe ture ture liigii olaanaa biyyittii keessaa gara Piriimiyeer liigiitti guddachuun wagguma baranaa waancaa kan kaase.

Yeroo keessa morkattoonni garaa gara ta'anis booda kana Jimmaa Abbaa Jifaar, Qidduus Goorgisiifi Kilabiin bulchiinsa magaalaa Maqalee wal morkataa turan.

Kilabiin kubbaa miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar tapha xumuraa pirimiyeer liigii Itoophiyaan Jimmatti kilaba magaalaa Adaamaa 5 fi 0'n mo'achuun garaagarummaa galchiin Qiddus Goorgis caaluun shaampiyoonaa tahe.

Qidduus Goorgis guyyaa dhuma har'aa Finfinneetti Hawaasaa 2fi 0'n injifatus galchiin caalame waancaa dhabe.

Piriimiyeer liigiin Itoophiyaa erga jalqabee Qidduus Goorgis yeroo 14 mo'ateera.

Qiddus Goorgis liigicha walitti aansee yeroo afuriif mo'ateera. Barana osoo mo'atee jiraate riikardii ofiisaa fooyyeessa ture.

Ibsa waa'ee suuraa,

Jimmaa Abbaa Jifaar

Liigicha hanga ammaatti Dadabiit fi Bunni Itoophiyaa yeroo tokko tokko yommuu injifatan magaalaan hawaasaa fi humni ibsaa yeroo lama lama mo'ataniiru.

Jimmaa Abbaa Jifaar taphoota 30 irraa qabxii 55 walitti qabachuun yommuu xumuru taphataan sarara duraa kilabichaa Okiikii Afoolaabii galchiiwwan 23'n 1ffaa tahuun dorgommii baranaa xumureera.

Taphataan sarara duraa buna Itoophiyaa saamu'eel saanumii galchii 13'n sadarkaa lammaffaan xumuerra.

Taphataan humna ibsaa Al Hasan Kaalushaa galchiiwwan 13 lakkofsisuun sadarkaa 3ffaan haa xumuru malee kilabichi gara gara liigii biyyaalessaatti gadiitti bu'eera.

Waldiyaa fi Aarbaa Minciis akkasuma piriimerliigii keessaa gara liigii olaanaatti gadi bu'aniiru. kilaboota Oromiyaarraa bakka bu'an keessaa kilaboonni magaalaa Adaamaa fi Jimmaa Abbaa Jifaar morkii cimaa taasisaa turaniiru.

Adaamaan dorgommii bara kanaa sadarkaa 5ffaan xumureera.