Hamii Ispoortii: Haarii keen, Jaak Giriiliish, Maartineez, Saahul Niguweez

Haarii Keen, taphataa Tootenahamiifi Erlingi Haalaandi taphataa Borushiyaa Doortimoondi

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Haarii Keen, taphataa Tootenahamiifi Erlingi Haalaandi taphataa Borushiyaa Doortimoondi

Dursaan taphattoota garee biyyaalessaa Ingilaandi Haarii keen Maan Siitii galuuf kilaba isaa Tootenahaam gaafachuuf jedhe, Telegiraam.

Taphataan ganna 28 kana duras Maan Siitii galuun Kevin De Biruun waliin taphachuu akka barbaadu himee ture.

Tootenahaam taphaticha tursiisuu barbaadus Gaardiyoolaan bakka Serjiyoo Aguweeroo buusuuf Haarii Keen barbaada.

Tootenahaam Keen gurguruuf paawondii miliyoona 150 jedhee ture.

Gama biraan Maanchister Siitiin taphataa Aston Vilaa akkaan barbaadaa ture Jaak Giriiliish fudhachuuf paawondii miliyoona 100 kenne jedhe, Sky Sport.

Aston Viilaan torbanitti miindaa taphataa ganna 25, kana paawondii 200,000 kaffaluun akka turuuf gaafatanis Maan Siitii galuu irraa waan oolchan miti jedhama.

Giriilish kan gadhiisu yoo tahe Aston Viilaan taphataa sarara gidduu Noorwich Siitii, Tood Kantiweel, 23, mallatteesisuuf gaaffii akka dhiyeessu hime.

Viilaan taphataa sarara gidduu Saawuhampitan Waard Piraawos fudhachuuf yeroo lammaffaa gaaffii dhiyeessuuf. Jalqaba taphatichaaf paawondii miliyoona 25 kennanis kilabichi hin fudhatiin hafe, Express akka gabaasetti.

Maanchister Yuunaayitid taphataa sarara duraa Borushiyaa Doortimoondi Erlingi Biraat Haalaand bara dhufu mallatteesisuuf abdii qaba jedhame.

Taphataa ganna 21, kana fudhachuuf hariiroo leenjisaan Yuunaayitid Ole Guunar Soolshaayer isa waliin qabu murteessaadha jedhama.

Lamaanuu lammii Noorway yoo tahan Soolshaayer kilaba biyya isaa Moldeef yeroo taphataa turetti Haalaandiin leenjisaa ture, Star gabaase.

Bakka buutonni taphataa Atileetiikoo Maadirid Saa'u Niguweez, wiixata boruu gara Ingilaanditti imaluun jijjiirraa taphatichaa irratti dubbatu.

Maanchister Yuunaayitidii fi Liiverpuul taphataa cimaa sarara giduu Speeniifi Atileetikoo Maadirid kana barbaadu,Star, gabaase.

Maanchister Siitiin taphataa ittisaa isaa Joon Istooniif kontiraata haaraa kennuuf marii jalqabus Raahem Isterliingi waliin haasaan taasisaa turan garuu ammatti hin milkoofne.