Haleella Sudaan Viidiyoo uummataan
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mormii Sudaan: Ajjeechaa Sudaan Viidiyoo uummataan

Waxabajjii 3, 2019 irratti ganama hiriirri mormii nagaan deemsifamaa ture yemmuu humnooti hidhatan bittineessanitti yoo xiqqaate lubbuun namoota 100 darbeera.

Kun seenaa ajjeechaa guyyaa sanaa karaa vidiyoo mormitoonni raasaasa utuu baqatanii warabaniin kan himamudha.

BBC Africa Eye vidiyoo 300 ol guyyaa sanatti Kaartummitti waraabaman xiinxalera. Viidiyooti kun hameenyafi ajjeechaa daandiiwwan irratti gaggeefamaa ture agarsiisa.

Dabalataaniis namooti lama kana haleella kanarratti hirmaatan ajaja isaa gubbaarra akka fudhatan ni dubbatu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan