Filannoo Keenyaa: Keenyaataa fi Odingaan irra deebiin wal falmuufi

Pireezidant Uhuruu Keenyaataa (bitaa) fi Raayilaa Odingaan duula na filadhaa ennaa gaggeessan Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Pireezidant Uhuruu Keenyaataa (bitaa) Odingaan filannoo dabreen injifatee ture

Filannoon pirezidantummaa Keenyaa irra deebiin Onkolooleessa 17 akka gaggeeffamu, dura taa'aan qaama filannoo Keenyaa beeksise.

Waafulaa Chebukaatii akka mirkaneessanitti, filannoo kanarratti Prezidant Uhuruu Keenyaattaa fi hogannaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa qofatu hirmaata.

Obboo Keenyaattaan filannoo ji'a dabre gaggeeffameen mo'ataa jedhamee ture.

Garuu Obboo Odingaan murtii filannoo kanaa mormuun gara mana murtii qajeele, manni murtiis erga ilaalee booda filannoon kun seeraan ala gaggeeffame jechuun haqe.

Murteen kun seenaa Afriikaa keessa manni murtii olaanaa tokko filannoo pireezidaantummaa yommuu haqu isa jalqabaatis jedhameera.

Angafni Abbaa Murtii Deeviid Maraagaa, Jimaata dabre murtee taasisaniin, filannoon Hagayya 9 taasifame seera biyyattiin ala kan gaggeeffame ta'uu eeruun, ''fudhatama kan hinqabnee fi kufaadha' jedhan.

Miseensonni Komishinii Filannoo biyyattii tokko tokko, bu'aa filannoo tamsaasuu irratti ''wanta seeraan alaafi ifa hintaane'' dalaganiirus jedhan.

Manni murtichaas, filannoon haaraa guyyoota 60tti akka gaggeeffamu murteesse.

Paartiin mormitootaa hoggantoonni Koomishinii Filannoo (IEBC) muraasni, rakkoo yeroo darbee akka irra deebiin hin uumneef, akka hojii isaanii gadhiisan gaafatan.

Dura taa'aan komishinii filannoo Waafulaa Chebuukaatii, ''murteen kun komishinichi akka of foyyeessuuf kan gargaarudha'' jedhan.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Deeggartoota Obboo Odiingaa murtee ''seenaqabeessa'' kanaan booda

Murtee Man Murtii Olaanaa kanaan booda, Obboo Odiingaan komishinichaan, ''kan tortore'' jechuun, miseensonni isaas akka gadhiisaniifi yakkaan gaafataman watwaatan.

Murtee kanaanis, ''uummata Keenyaafi Afriikaafillee guyyaa seenaqabeessa'' jechuun leellisan.

It is the third time Mr Odinga has disputed national election results, having also lost against the sitting president in 2007 and 2013.

Obboo Odiingaan yeroo 3ffaaf bu'aa filannoo biyyolessaa morman. ALA baroota 2007 fi 2013 moo'amaniiru.

Image copyright Reuters

Filannoo akka haaraatti gaaggeefamu knarratti Prezidant Uhuruu Keenyaattaa fi Raayilaa Odiingaa qofti hirmaachuun isaanii, kaadhimamtoota hafan 6 heedduu hin gammachiifne. Akka iyyatanis ni dubbatu.

Filannoon kun soodaa jeequmsaa kan akka bara 2007 sanaa fideera. Jeequmsa kanaanis kan namoonni 1,200 irratti du'uun isaanii kan yaadatamudha.

Odeessa kana irratti dabalata