Guddina uummata Afriikaa

Guddina uummata Afriikaa

Baay'inni uummata Afriikaa waggoota bara 1950tti uummata adduunyaa keessaa %9 qofa ture, bara 2100 tti %40 akka ga'u, Dhaabbanni Mootummoota gamtoomanii tilmaameera