Afaan Oromoo kurmaana jaarraa tokkoof
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Nama Afaan Oromoo waggoota 25'f barsiisaa turaniin wal baraa

Obbo Tafarraa Ta'eeraa yeroo Afaan Oromoo afaan hojii ta'ee kaasee hanga yoonaatti Finfinnee keessatti afaanicha barsiisaa turani. Kanaanis rakkoo adda addaa keessa darbaniiru, haarsaa cimaas kafalanii jiru.

Kaameraan Habtaamuu Xibaabuu, Kan gulaale Yaadataa Birhaanuu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan