BBC Afaan Oromoo dhimmoota siyaasaa, hawaasummaafi diinagdee karaa adda ta'een gabaasa

BBC Afaan Oromoo dhimmoota siyaasaa, hawaasummaafi diinagdee karaa adda ta'een gabaasa

BBC Afaan Oromoo dhimmoota gorguddoo biyya keessaa fi adduunyaa irratti ta'aa jiru afaanuma keessaniin mataduree adda addaa irratti isin biraan gaha