Oromoon eebbaan waa eegalaatii, eebba fudhadhaa!

Oromoon eebbaan waa eegalaatii, eebba fudhadhaa!

Aadaa Oromootiin yoo waa jalqabamu, eebbaan eegalama. Nutis tajaajila BBC Afaan Oromoo kunoo tokko jennee eebba jaarsaatiin jalqabneerra.