Rakkoo nageenyaa Somaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'aa jiruun namonni buqqaafaman

Rakkoo nageenyaa Somaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'aa jiruun namonni buqqaafaman

Namoonni kumaatamaan lakkaawwaman waldhabbii uumameen bakka jireenyaa isaaniirraa buqqa'aniiru