Suuraalee Afriikaa keessaa: Fulbaana 8 - 14, 2017

Filannoo suuraalee babbareedoo Afriikaa fi lammiilee Afriikaa ardiiwwan biroo keessaa dabalatee, kan torban kanaa

Ijoollee keelloo qabatte, Fichee, Salaalee, Oromiyaa

Itiyoophiyaatti barri haaraa, 2010, gaafa Wiixataa kabajamee oleera. Yeroo birraan bari'u, keelloonis walumaan lafa guuta. Ijoolleen kunis Oromiyaa, Shawaa Kaabaa, Ficheetti keelloo guuranii, maatiif geessaa jiru.

Madda suuraa, Reuters

Daldalaan karaarraa, magaalaa daldalaa Naayijeeriyaa Leegoositti, gaafa Roobii.

Madda suuraa, Reuters

Imalaan geejjiba keessaa, Rippabliika Demookraatawaa Koongootti, gaafa Kibxataa.

Madda suuraa, Reuters

Kaaba-baha Naayijeeriyaa, araddaa Michikaatti, shamarreen kun mana barnootaarraa galaa turte, gaafa Kibxataa.

Madda suuraa, EPA

Zimbaabwee, Haraareetti, Pireezidant Robart Mugaabee, baniinsa paarlaamaa irratti argamuuf geejjiba adda ta'e filateera...

Madda suuraa, EPA

... akkasumas miseensonni Waardiyyaa Pireezidaantii hanga isaan gahanitti eegaa turan.

Madda suuraa, AFP

Gaafa Jimaataa ammoo, taphataan gidduu lammii Giinii, kilaba Lipziigiif taphatu, tapha Hambargar wajjiin taphatan irratti erga goolii galchee booda gammachuu isaa akkasitti ibsate.

Madda suuraa, AHMED JALLANZO

Laaybeeriyaa, Monrooviyaatti deeggartoonni mormitootaa Paartii Libartii, ayyaana dhaaba isaanii rifeensa namtolchee magariisaa keewwachuuniifi qaama isaanii haalluu adii dibachuun kabajatan.

Madda suuraa, EPA

Sambata Duraa ammoo, agarsiisa idil-addunyaa Harareetti, shubbisaa aadaa Maalaawii daa'imni miira burjaajiitiin ilaalte...

Madda suuraa, EPA

... shubbisaan biraa ammoo iddoodhuma walfakkaataatti simannaa ho'aa tahe argate.

Madda suuraa, AFP

Guyyaadhuma sana gara galgalaa, nyaata qopheessaan Festivaala Giril, Koot divuwaaar, Abijaanitti taasifamuuf dhangaa qopheessaa jira.

Madda suuraalee: BBC, AFP, EPA, Getty Images fi Reuters