BBC Afaan Oromoo maal akka isiniif dhiyeessu feetu?

BBC Afaan Oromoo maal akka isiniif dhiyeessu feetu?

Odeeffannoowwan isiin BBC Afaan oromoo irratti akka tamsa'an feetan maal akka qabaatan feetu? jennaan, akkas jedhamneerra. Isin hoo maal dhaga'uu, dubbisuufi arguu feetu?