Osoo waraanni Kooriyaa Kaabaa waliin eegalamee maal fakkaachuu mala?

Osoo Kooriyaa Kaabaa waliin waraanni eegalamee maal fakkaachuu danda'a? Kan jedhuuf, xiinxaltoonni lama akkasiin BBC'f ibsaniiru.