Osoo waraanni Kooriyaa Kaabaa waliin eegalamee maal fakkaachuu mala?

Osoo waraanni Kooriyaa Kaabaa waliin eegalamee maal fakkaachuu mala?

Osoo Kooriyaa Kaabaa waliin waraanni eegalamee maal fakkaachuu danda'a? Kan jedhuuf, xiinxaltoonni lama akkasiin BBC'f ibsaniiru.