Harka obboleettii kootii tuullaa caccabaa manaa keessaan arge

Harka obboleettii kootii tuullaa caccabaa manaa keessaan arge

Namoonni hedduun gaara jige jalatti awwaalamanii hafaniiru. Miseensota maatii isaa 8 kan dhabe Toomaas, mudannoo dhuunfaasaa BBC tti himeera.