Battala kirkirri lafaa magniitiyuudii 7.1 Meeksiikoo rukute
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Battala kirkirri lafaa Magniitiyuudii 7.1 Meeksiikoo rukute

Kirkirri lafaa maagniitiyuudii 7.1 Meeksiikoo rukutee yoo xiqqaate namoota 248 ajjeeseera. Kana keessa 20 daa'imman mana barnoota turanidha. Gamoowwan magaalaa meeksiikoo siitii hedduunis jiganiiru. Balaan kun waggaa 32ffaa balaa kirkira lafaa lammiilee biyyatti kumaatamaan lakkaa'aman galaafateen walirra bu'uun isaa raajii jedhameera.