Miidhamtoota balaa kirkira lafaa baraaruuf

Lubbu baraartoota magaalaa Meksiikoo, Fulb. 20, 2017 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Lubbu baraartoonni nama jijjigaa jalatti qabamee jiru barbaacha alkan lammaffaaf jigaa sakkatta'aa jiru

Lubbu baraartoonni namoota jijiggaa nama barnootaa magaalaa sababii kirkira lafaatiin Meksikootti Kibxata tare jigee jalatti qabaman baraaruuf carraaqaa jiru.

Namoota jijiggaa jalatti qabam keessaa shamarree waggaa 13, amma illeen deeskii jalatti qabamtee lubbuun akka jirtu qondaaltoonni BBCtti himaniiru

Wayita jamoon mana barnootichaa jigeettis barattoonni 12 fi namoonni kan biraa shank an du'an yoo ta'u, baayyeen bakka buuteen isaanii dhabameera.

Manni barnootichaa gamoowwan kirkira lafaatiin baayyee hubaman keessaa tokko. Hanga ammaattis manoonni 230 du'usaaniiru. Prezidaantiin biyyaattiis warra lubbu saanii dhabaniif gaddaa guyyaa sadii labsaniiru.

Hojii lubbu baraaru alkan lammafaaf kan itti fufe yoo ta'u, xiyyeeffannaa olaanaan mana barumsaa magaalaa Meeksikootiif kennameera.

Maatiinis oduu achii bahuu dhagahuuf jecha, fuullee mana barnootaatti walitti qabamuun eegaa jiru.

"Lubbuun jiru! jiru!" lubbu baraartoonni himan.

Haati waa'ee intal ishee kan waggaa torbaa eegachaa jirtu tokkoos, akkas jechuun riportaratti himtee jirti.

"Cinqiin ani amma keessa jiru eenyumti iyyuu naaf hubachu hindanda'u."

Daandiin magaalaa Meksiikoo dursa kirikira lafaa fi booda maal akka fakkaattu ilaalaa.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Tola oltoonni kumaatama ta'an bahuun hojii lubbu barbaacha irratti hirmaacha jiru

Guyyaa Roobii, mucan dubaraa jijigaa jiraa haka mul'ifte tokkos argamtee jirti. Haalli isheen keessatti argamtuu ifa hintaasifamne garuu lubbu baraartoonni nyaataa fi bishaan gadi busaniif jiru.

Hanga ammaattis namoonni 52 jijjiggaa gamoo jalaa lubbuun kan baafaman yoo ta'u, qondaaltoonni Meksiikko ammas lubbuun akka argamu abdatu.

Kirikirri lafaa magaalaa Meksiikootiif haaraa miti. Jalqaba baatii kana gara kibbaatti kirikirri hektar iskeeli 8.1 lubbuu namoota 90 dabarsee jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan