Waa'ee laguu dubbachuu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Waa'ee laguu dubbachuun safuudha?

Biyyoota biraa keessattis laguu ilaalchisee himteen yookaan barmaanni hedduu jira. Odola gudditti Afriikaa Maadagaaskaar keessatti dubartoonni wayita laguu argan waanti hojjechuu danda'aniifi hin dandeenye kaa'ameefii jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan