Obomboleettiin Mariyaa: Pu’ertoo Rikoo gutummaatti ibsaa malee hafte

Sarara ibsaa bubbee hamaan Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Obomboleettiin Mariyaa haala akkasiin gamoowwan jigsuun daandii balfaan guute

Obomboleettiin Maariyaa odola Pu'erto Rikoo manneen namoonni miliyoona 3.5 n ibsaa maleetti hambise.

Abiner Gomez, itti gaafatamaan Ajansii to'annoo balaa akka jedhanitti, maamiltoonni human anniisaa Abbaa taayitaa Pu'erto Rikoo kami iyyuu ibsaa hinqaban.

Jiddu galli Obomboleetti biyyaaleessaa Americaas, lolaa 'balaafamaan' waldhakkaa odolichaa akka uwwiisee ibseera.

Bulchaan Pu'erto Rikoo, Rikaardoo Roseeloo gama isanitiin hanga ammaatti duti nama balfaa lolaatiin du'e tokko gabaafamu dubbate.

Amma Maariyaan gara obomboleetti sadarkaa lamaatti gadi bu'aa gara qarqara Ameerikaa fi Ripablika Dominikaatti qajeelaa jira.

Image copyright AFP

"Yoo gadi bahu eegalluttis odola barbadaa'aa arguuf jirra jechuun yemmu dubbatan Mr Gomez gaazexaa El Nuevo Dia tiin caqafamiiru.

"Sarara isa keessatti argamu hunda kan barbadesse sirnicha."

Mr. Roseloon namoonni Roobii galgalaa hanga Sanbata ganama sa'aatii 18:00 tti manaa gadi akka hinbaanee labsaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan