Balaa godaantootaa: Qarqara Libiyaatti baayyeen du'uu akka hin ollee sodaatameera

Jaakkettii lubbu baraartootaa qarqara Liibiyaa Fulbaana 2017 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Jaakkettiin lubbu baraartootaa bidiruu irraa ta'unsaa hinollee jedhame qarqara galaanaatti bishaaniin darbatame

Erga bidiruun akka boba'aa fixate gabaafameen booda achumaan qarqara galaana Libiyaatti namoonni 50 du'unsaanii shakkameera.

Bidiruun kunis namoota 100 fe'uun magaalaa lixa Libiyaa Saabraati irraa Jimaata darbe ka'uushee qondaaltonni naannichaa BBCtti himaniiru.

Bidirichis osoo hindhidhimiin dura guyyootaaf bishaan irra asii fi achi raafamaa turuun, Roobii gara ganamaa qarqara galaana dhiheenya magaalaa Zuwaaraatti bishaaniin darbatamtee jirti.

Akka qondaaltoonni jedhanitti, reeffa namoota saddeetii dabalatee namoonni 35 lubbuun baafamaniiru.

Dubbii himaan humna raayyaa galaanaa Libiyaa akka jedheetti, kanneen baraaraman hundinuu lammiilee Afiriikaa Sahaaraan gadii irraa dhufaniidha.

Libiyaanis godaantoota galaanaan gara Kibba Awurooppaa dhaquuf barbaadaniif daandii ittiin ce'umsaa beekamtuudha.

Baayyeen isaanis daddabarsitootaan bidiruu xiqqoo keessatti ukkaamsamuun erga fe'amaniin booda galaana Meditiraaniyaanii irratti carraadhuma isaanitti dhiifamu.

Baruma kana qofa godaantoonni kuma 100 galaana Meditiraaniyaaniitiin gara Xaaliyaaniitti qaxxaamuruu isaanii, UN ibseera. Yaalii keessa ammoo namoonni 2,400 lubbuusaanii dhabaniiru.

Godaantoonni qondaaltoota Libiyaatiin qabamanis yeroo hedduu gara manneen hidhaa haalli isaanii baayyee gadaanaa ta'e fi namoota hedduu itti hidhan Triipoolii keessatti geefamu.

Gabaasa waliigaltee motummaa Triipoolii fi milishaa Libiyaaa daddabarsa namootaa keessatti harka qabaachuun himanuun taasifamun erga himameen booda, Libiyaarraa gara Xaaliyaanii gahuun baayyee gadi bu'eera.

Manni marii Xaaliyaanis godaantoota Libiyaarraa galaana Meditiriayaanii qaxxaamuran dhaabuuf bidiruu humna ittisa galaanaa Libiyaatti erguuf karoora mirkaneessee jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan