Imoojiin Seequu erga kalaqamee waggaa 35
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan