Ardii Afrikaa keessatti haalaan guddaa fi ammayyaa kan ta'e agarsiisi artii magaalaa Keep Taawoonitti baname

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Hojii aarrtii lammi Kibba Afrikaa Athii-Paatraa Ruugaa duubni isaa fakki faashinii addaa adaan bareechamee.

Afriikaa keessatti isa guddichaa kan ta'e daawwachiisi aartii ammayyaa kan ardii Afrikaa fi Afriikanota biyya ambaa keessa jiraataniin qophaa'e Afriikaa Kibba magaalaa Keep Taawon keessatti baname.

Godambaan aartii Afrikaa ammayyaa Zeitz Mookaa bakka agarsiisni kun qophaa'e dha.

Gamoo godambaa kanaa dizaayinaraa manaa kan ta'e lammii biyya Ingiliiz Toomaas Helzeerwiik bifa boca hanqaaquu itti baasuun mana kutaalee hedduu qabutti jijjiire.

Namoonni daawwannaa kanaaf dhufan jalqaba irratti kan argan, diraaganii balali'u guddicha laastikii irraa artistii Kibba Afriikaa Niikoolaas Hlooboo jedhamuun hojjetame dha.

Suuraan Fulbaana 15, 2917 irra Magaala keep Tawoon kessatti ka'e kun siidaawwan lammii Kibba Afrikaa Nikoolaas Hlooboon hojjetamanitu baay'iinaan kessatti argamu mul'isu. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Galma guddicha godambaa kanaa siidaawwan lammii Afrikaa Kibba Nikoolaas Hlooboon hojjetamanitu baay'iinaan kessatti argamu.

Hojiileen aartii dhihaatan hedduun isaanii kan walitti qabaman, nama agarsiisi aartii kanaaf gargaarsa gudda godhe lammi Jarmanii fi hojii geeggeessa olaanaa Puumaa durii kan ta'e Joocheen Zeitz dha.

''Namoonni Afriikaa kana irratti argamuu qabu.'' ''Kun godambaa koo yookaan kan Waterfirontii utuu hinta'in - kan Afrikaati,'' jechuun dubbateera.

rtii suuraa irratti hojjetamu kan beekame Saayruus Kaabiruu, hojii isaa godambaa Zeitz irratti qabatee yeroo dhihaate Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Saayruus Kaabiruu, nama wagga 32 lammi Keenyaa artistii kalaqaan beekama bara 2016 jedhame mogafameedha.
Artistii Kibba Afrikaa Naandiiphaa Matamboon hojjetamee godambaa irratti kan dhihaate gogaa loonii kan namaa fakkeefamee hojjetame. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Gogaa loonii kan namaa fakkeessuun kan hojjetee artistii Afrikaa Kibba Naandiiphaa Matamboo ti.

Dawwatama gudda kan argate kessa tokko hojii nama lammii Gaanaa, El Anaatsuuy jedhamu kan torbee darbe badhaasa 'Premium Imperial International Arts Award' jedhamu injifateen hojjetame dha.

Gaanaa kan ta'e El Anaatsuu'ii ''Ardiwwan gargar cicitaa jiran'' jechuun kooperii fi aluminumii fayyadamuun kaartaa inni hojjeteedha Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Kun kaartaa ardiwwan adduunyaa kan kooperii fi aluminami irraa El Anaatsuuy hojjete dha

Qeeqxonni, agarsiisni aartii kun hojii artiistota Afriikaa bebbeekamoo kan hin hirmaachisinii dha jedhu.

Daawwatuun tokko hojii Keendeel Giirs suura yeroo kaafatu Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Keendeel Giirs bara 1993 xuuphii suphee fannisuun darara aparthaayidii kibba Afrikaa irra gahe kan ittin agarsiise.
Ala Zeitz Mookaa Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Gadambaa (muziyeemiin) daawwanaan artii kun keessatti qophaa'e dur bara 1920 kessa gombisaa minaanii ture.

Seensi namoota paaspoortii biyyoota Afrikaa qaban hundaaf torban kessatti yeroo murtaa'ee bilisa dha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata