Dubartii ‘furdoo adduunyaa’ kan turte Abdi El Atii boqatte

Emaan Ahmeed Abdi El Aty erga baqafamtee booda Image copyright Saifee Hospital
Goodayyaa suuraa Emaan Ahmeed Abdi El Aty duula sarara marsariitii booda qalbii addunyaa argatte turte.

Dubartiin lammii Masirii tibba tokko dubartii furdoo adduunyaa ta'uun beekamtee turte biyya Yunaayitid Arab Emireeti keessatti duute.

Emaan Ahmed Abdi El Atii jalqaba waggaa kanaatti baqaqsanii hodhuun furdina ishee hir'isuuf gara biyya Hindii deemtee turte.

Akka gabaasa miidiyaalee biyya keessaatti, ulfina kiiloo giraama 500 irraa kiiloo giraama 300 hir'isu kan dandeesse turte ta'uyyu, haala rakkoo fayyaa birootiin walqabateen duutee jirti.

Akka hospitalichi himeetti, dubartiin waggaa 37 kun dhukkuba onnee fi rakkoo sirritti hojjechuu dadhabuu kalee qabdi turte.

''Kadhanaa fi gaddi onneerraa maddee keenyas maatii ishee haa qaqqabu,'' jechuunis gadda itti dhagahame ibseera hospitalichi.

Aadde Abdi El Atii erga walaansa baqaqsanii hodhu biyya Hindii magaala Mumbaayin booda ji'a Caamsaa 2017 tii kaastee Abu Dhaabii, Magaalaa guddoo Arabaa Emirateesitti turte.

Image copyright Saiffee hospital
Goodayyaa suuraa Abdi El Aty biyya Hindii keessatti erga nyaata dhangala'a irra kaa'amtee booda furdiina qamaa hedduu hir'iftee turte

Walaansaan dura waggoota 25 mana ishee dhiifte akka hin beekne maatiin ishee himaniiru.

Erga obbooleetii ishee marsariitii irratti buula gaggeesiteef booda gargaarsa ogeessa baqaqsanii walaannu Hindiitiin taasifameen xiyyaara dhunfaatiin gara Mumbaayii imalu dandeesse.

Namoota garimalee furdataniif baqaqsanii walaanuun ulfina hir'isuun fala yaalii kan dhumaati.

Kanaafis adeemsawwan lamatu jira; Waan akka garaachi isaanii gutu itti fakkeessuutti fayyadamuun guddina garaa hir'isuu yoo ta'u, inni biraa ammoo garaacha keessatti nyaati xiqoo qofti akka dakkamu, kaan ammoo utuu hindaakamiin akka darbu gochuudhaan walaanuudha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata