Taphattoota NFL diddaa Pireezidant Traampi mullisan
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Irree walqabachuun jilbeenfachuu - Taphattoonni NFL Pireezidant Tiraamp irratti diddaa mullisan

Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp taphattoota bebbeekamoo waliin falmii keessa seenaniiru. Kunis kan tahe erga taphattoonni NFL yeroo faaruun biyyooleessaa faarfatamu diddaa agarsiisan ari'amuu qabu jedheen booda.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan