Kooriyaan Kaabaa attamiin nukileera oomishuu eegalte?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Kooriyaan Kaabaa attamiin niwukileera oomishuu eegalte?

Viidiyoo kanaan Kooriyaan Kaabaa Waliigaltee 'Nuclear Non-Proliferation Treaty' jedhamu gadhiistee bahuun, attamiin meeshaa waraanaa nikuuleeraa oomishuu akka eegalte ilaalla.