Chaayinaan kubbaaniyyoota Kooriyaa Kaabaa cufuufi

Namoonni dhibba hedduu ta'aan waltajjii guddaa keessatti balaaleffannaa Ameerikaatiif uffannaa loltummaatiin bahan. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Piyoongiyaangi walitti dhufeenya jibba Ameerikaa cimaa qabatte.

Chaayinaan haaluma qaama qoqqobbii Motummoota Gamtoomaniin bulchiinsa qofaa baatee kana irratti darbe hojiirra oolchuutiin walqabateen, kubbaaniyyoonni Kooriyaa Kaabaa biyyattii keessatti hojjatan akka cufan itti himte.

Kubbaaniyyoonnis jalqaba Amajjii irratti cufamu. Dhaabbileen Chaayinaa fi Kooriyaa Kaabaatiin waliin gaggeefamanis cufamuuf ni dirqamu.

Chaayinaa biyyi Piyoongiyaangiif hiriyaa cimtu kan qofaa turtes, daldala uccuu dhorkuun galchuu boba'aas murteesitee jirti.

Gochi kunis qaama deebii addunyaa, yaalii humna nikulaaraa Kooriyaan Kaabaa yeroo jahaffaa irratti kennameeti.

Manni Maree Nageenyaa Motummoota Gamtoomanii, kan Chaayinaanis miseensaa, qoqqophii haaraa irratti sagalee gutuun Fuulbaana 11 irratti walii galaniiru.

Ministeerri Daldalaa Chaayinaas, erga murtichi darbee kaasee kubbaaniyoonni Kooriyaa Kaabaa daangaa isaanii keessatti argaman kammi iyyuu akka cufaniif guyyoota 120 kennuuf isaanii dubbataniiru.

Kooriyaan Kaabaa ammoo dinagdee fi siyaasaan waan loogamteef, irra caalaan daldala ishee Chaayinaa waliin ture.

Beejingis yeroo baayyee ollaa ishee irra butachaa kan turte yoo ta'u, yaalii nikulaaraa fi haasaa baayyisu isheetiif cimsitee balaalefatte jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan