Gareen Islaamik Isteet ofiin jedhu sagalee hogganaa isaa gad-lakkise

Abu Bakir al-Baagdaadii Mosuul keessatti, Waxabajjii 05, 2014 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Qondaaltonni Ruusiyaa fi Iraan hogganaan Islaamik Isteet du'e jedhanis Ameerikaan walii galuu dhabde

Loltoonni garee Islaamik Isteet sagalee hogganaa isaanii Abu Bakir al-Bagdaadii gad-lakkisan.

Sagaleen hogganaa garee islaamik Isteet fakkaatu kuni yaaddoo Kooriyaan Kaabaa Jaappaanii fi Ameerikaarraan geesse haasa'a.

Waraana gareen Islaamik Isteet bakka Mosuul Adoolessa darbe loltoonni Iraaq ofitti deeffatanis dubbata.

Nama Baagdaadi qabsiiseef doolaara miiliyoona 25 akka Ameerikaan kennitu kan dubbatameef Baagdaadiin A.L.A bara 2014 as ummatatti as hin baane. As bahuu dhabuun isaa lubbuun jiraachuun isaa namni akka shakku taasise.

Yeroo xumuraaf masjiida guddicha al-Nuri Mosuul argamutti lallabuuf mul'ate.

Waa'ee sagalee gad-lakkifame dubbii himaan waraana Ameerikaa garee Islaamik Isteet waraanu Riyaan Diilon gaafatamani, ''du'uu isaaf ragaa mirkanaa'e osoo hin qabaatin, lubbuun jiraachuu isaa amanuuf dirqamneerra.''

Loltuun garee musliimaa Sunnii Islaamik Isteet, lammiilee nagaa fi mana amala sirreessaa jiranirratti dararuun beekamu waggaa kana lafa Iraaqii fi Sooriyaa qaburraa akka duubatti deebi'u ta'eera.

Sagaleen daqiiqaa 46 waraabame marsariitii hidhata garichaa waliin qabuurratti kan gad-lakkifame yoo ta'u erga Sadaasa A.L.A bara 2016 as kan duraati.

Baagdaadiin lafa garee Islaamilk Isteet daangaa Iraaqii fi Sooriyaa qabaterratti dhokate jiraataa jira jedhame shakkama.

Xinxaltoonni akka jedhanitti nama xiqqaatu bakka jiraatu beeka. Wanti kuni immoo Ameerikaa isa adamsuuf garee bobbaasteef rakkisaa ta'eera.