Torbee Afriikaa, Suuraawwaniin: Fulbaana 22 - 28, 2017

Suurawwan filatamoo torbee kanaa kan guutuu Afriikaa fi Afriikanoota ardiilee biroo keessa jiraatanii.

Faarfattoota mana amantaa Ortodksii Itoophiyaa, kabaja ayyaana Masqalaa irratti. Image copyright Reuters

Finfinneetti, Farfattoonni mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ayyaana Masqalaa irratti wayita faaruu dhiyeessan.

Masqala irratti mucaa Xurumbaa afuufu Image copyright Reuters

Ayyaana Masqalaa Kibxata darbe kabajame irratti wayita xurumbaa afuufu.

Dubartii lammii Senegaal awwaala dura teesse waaqa mil'achaa jirtu. Image copyright AFP/Getty Images

Dubartii lammii Senegaal awwaala fuldura taa'uun, waggaa 15ffaa balaa dhidhimuu doonii 'Le Joola' jedhamtuun namoonni 1800 ol irratti dhuman yaadachaa jirtu.

Dooniin Tayitaaniik bara 1912 wayita dhidhime namoota 1,563 du'anii turan.

Agarsiisa aartii godambaa Zeyitz, Afriikaa Kibbaatti qophaa'e irratti bobboca lammiin biyyattii Nikoolaas Hilooboo hojjete wayita daawwatamu. Image copyright AFP

Agarsiisa aartii godambaa Zeyitz, Afriikaa Kibbaatti qophaa'e irratti bobboca lammiin biyyattii Nikoolaas Hilooboo hojjete wayita daawwatamu.

Pastar Ivazn Mawarire wayita gara mana sirreessaa geeffamu alaabaa biyyattii qabatee ture. Hararee, Zimbabuwe, Fulbaana 26, 2017 Image copyright Reuters

Pastar Ivazn Mawarire wayita gara mana sirreessaa geeffamu alaabaa biyyattii qabatee ture. Pastar Mawarire, bu'ureessaa sochii #ThisFlag jedhamuu yoo ta'u, Pireezidant Mugaabee fi mala inni ittiin kufaatii dinagdee biyyattii mudate furuuf yaale qeeqee to'annaa jala oole.

Namicha ija muka Kolaa jedhamu miiccaa jiru. Fulbaana 25, 2017. Image copyright AFP

Namicha Ayivoorikoost keessatti ija muka Kolaa jedhamu miiccaa jiru. Biyyattiin ija muka Kolaa oomishuun Nayijeeriyaatti aantee addunyaarraa lammaaffaa dha.

Dubartoonni Sudaan gaala faayanii Pireezidaantii biyyattii Al Bashir wayita simatan. Image copyright AFP/Getty Images

Sudaan keessatti, dubartoonni gaala faayanii Pireezidaantii biyyattii Al Bashir wayita simatan. Al Bashir buufata waraana mootummaa Darfuur keessatti finciltoota waraanu daawwachuuf achitti argaman.

Pireezidant Al bashir ganda kibba Daarfuur keessatti argamtutti wayita haasaa taasisan. Image copyright AFP/Getty Images

Mootummaan Pireezidant Bashir, daangaa Sudaan Liibiyaa waliin qabdu tiksuuf waraanni cimaa akka barbaachisu uummata daddamaqsaa jira.

Suuraan AFP, EPA, PA fi Reuters

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata