Police violently tackle voters
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Kaataalooniyaa: Viidiyoon akka mul'isutti poolisoonni filattoota hedduu dararan

Poolisoonni Ispeen filannoo kana adda kutuuf, ennaa filattoota dararaniifi dubartii tokko rifeensa mataa qabatanii ennaa harkisan mullataniiru.

Baarseloonaatti, poolisni ulee fi rasaasa laastikaa fayyadamuun uummata reebaa fi haleelaa turan.

Namoonni dhibbaan lakka'aman miidhamuun gabaafameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan