Mormiin bilisummaa Kameeroon keessatti godhame ajjechaa fide

Humna poolisii garee hiriira bitmmeessan hedduun kaameeraa irra fagaachuun Karaa magaalatti keessa yeroo deeman Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Humna poolisoota gare hiriira bitmmeesan wayyaa golgaa isaanii ufachuun karaa magaala Bue'aa yeroo eegan

Loltoonni Kaameeruun mormitoota bilisummaa biyyattii naannawa warreen afaan Inglizii dubatanitti taasifameen yoo xinnaate namoota saddeetti ajjeesaniiru.

Kantiibaan magaalaa Kumboo akka jedheetti, namoonni shan hidhantoota erga abiddi mana hidhaatti qabateen booda ajjeefamaniidha.

Roggeeyyiin (aktivistoota) ammoo namoota mormii bara darbe taasifame irratti hidhaman akka gadi lakiifamaniif gaafachaa jiru.

Kaameeruun Waraana Addunyaa Tokkooffaa booda, biyyoota Inglizii fi Faraansaayiin bitamu isheetiif, naannawa Inglizii fi Faraansaayii haasa'anitti gargar bahuun ishee ni yaadatama.

Biyyattiin bara 1961tti tokko taatu illeen, warreen afaan Inglizii haasa'anii warra afaan Faransaayi dubbatanii akka loogiin irra gahaa jira himu.

Kantiibaan magaalaa Kumboo, Obbo Doonatuus Joong Foonyuuy BBCtti akka himanitti, alaabaan warra sochii fottooquu geggeessanii jiddu gala magalattii keessatti fannifameera..

Biyya kaameeruun naannowwan afaan Inglizii haasa'an hedduu keessatti haaluma walfakkaataan hiriirri geggeefamaa tureera.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Suuraan nama mormii irra jiru kun magaalaa Baameenda keessatti Fulbaana 27, 2017 ka'e

Hiriirtoonni kunis dhaadannoo gaafii bilisumma ibsu qabachuun, mormii dhageesisaniiru jechuun, dhaabanni oduu Ajaans Fraansi gaabaaseera.

Haaluma walfakkaatuun, hiriirri faallaas kan mootummaa deggeeruu fi tokkummaa biyyatti Kaameeruun kan leellisuus magaalaa Du'aalaa keessatti ta'eera.

Jalqaba torban kanaa irratti, Kaameeruun walgahii uumataa fi imala naannoo afaan Inglizii haasa'an keessatti dhorkuun ishee ni yaadatama.

Mormiin saba lakkobsaan xiqqoo ta'anii kan naanno afaan Inglizii haasa'anii kun kan jalqabame waggaa darbe gara xumuraa yeroo ta'u, hojii mottummaa sadarkaa olaanaa ta'an irraa dangefamneerra, afaanni Faraansaayii fi deemsa seera isaanii dirqiin nurra kaa'ameera jechuun ture.

Kanaan walqabatee sochiin mirga wayya'aa argachuuf jalqabame kunnis gara gaafii bilisummaatti jijirameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan