Mana miseensoota paarlaamaa Yugaandaa lama irratti boombiin dhuka'e

Boobi Waayiin Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Wellisaa Boobi Waayiin filannoo Waxabajjii dhunfaan injifachuun miseensa paarilaamaa ta'e

Amma nama siyaasaa kan ta'e wellisaa Roobart Kiyaagulaanyi dabalatee, manneen miseensota paarlaamaa paartii mormitootaa Yugaandaa lama bombiidhaan miidhaan irra qaqabeera.

Obbo Kiyaagulaanyi, kan moggaasa Boobi Waayiin jedhamuun beekamu akka jedheetti, xiyyeeffannaa keessa kan galeef sababii seera umurii pireezidaantummaa daangessu haquuf paartii biyya bulchaa jiruun dhiyaate mormeefii dha.

Obbo Kiyaagulaanyi fi miseensi paarilaamaa Aleen Seewaanyaanaa akka jedhaniitti, Kibxata ganama manni isaanii dhukaasichaan kirkire.

Dubbii himaan motummaa garuu yaada motummaan gocha kana duuba jira jedhu haalee jira.

''Dhukaasni manneen miseensota paarlaamaa irratti gahe kunis mala iccitiin caasaa motummaa adda baasuuf raawwaatame ta'u akka danda'u," dubbi himan mootummaa biyyatti ibsuu isaa gaazeexaan motummaa Niwu Vizhiin Ofiwoonoo Opoondoo eereera.

Yaada seera umurii pireezidaantummaa daangessuu haquuf dhiyaate mormusaatiin walqabatees dorsisi ajjeechaa guyyaa guyyaan akka qaqqabu Kiyaagulaanyi dubbateera.

''Galata isaa namni ittiin hubamee hin jiru. Garuu, biyya akkamii keessa jiraachaa jirra?'' jechuun fuula feesbuukii irratti barreesseera.

Seewaanyaanaanis haleellaan kun kibxata ganamaan mana isaarratti akka raawwatame fuula feesbuukii isaa irratti barreesseera.

Image copyright Allan Ssewanyana Bwino

Torban darbe, meeshaan dhoo'u qabeenya miseensa paarlaamaa paartii mormitootaa kan ta'e Mosees Kaasibaantee irratti darbatameera.

Miseensi paarlaamaa kunis sochii mormii wixiinee amma harka paarilaamaa jiru irratti adda duree kan ture dha.

Wixinichis seera umurii pireezidaantummaa waggaa 75tti daangessu haquun, Pireezidaant Yuweerii Museveeniin filannoo bara 2021 irratti akka dorgomu taasisuuf kaayyeffatee ture.

Torban darbe wayita miseensoonni paarilaamaa wixinichaarratti mari'ataa turanitti okkorrii paarlaamaa keessatti uumamee ture.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Miseensonni paarlaamaa Ugaandaa umurii pireezidantii irratti waltuman

Museevaniin, namni umuriin wagga 73, erga bara 1986 kaasee taayitaarra jiru.

Qeeqxonni humnaan taayitaarra jira jechuu kan qeeqan yoo ta'u, deeggartoonni isaa garuu biyya Afriikaa Bahaa keessatti tasgabbii nama argamsiise dha jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata