Ripoortarri Zimbaaabwee odeessa 'uffata jalaa Girees Mugaabeetiif' qabame

Giftii Duree Zimbaabee Girees Mugaabeen Magaalaa guddoo Haraareetti baniinsa agarsiisa Qonnaa kan waggaa irratti hirmaatte, Hagayya 25, 2017 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Girees Mugaabeen haadha manaa lammaffaa Pireezidaant Robarti Mugaabeeti

Gaazexeessaan Zimbaabwee odeessa uffanni jalaa moofaan maqaa giiftii duree Girees Mugaabeetiin deeggartoota paartii Zanu-FP f raabsameera jeechuun qabamuu, abbootiin seeraa isaa dubbatan.

Akka abbaan seeraa jedheetti, rippoortara NewsDay kan ta'e Keneet Niyaagaan himannaa 'yakka maqaa balleessaa' tiin himatamuunsaa hinollu.

Uffata jalaa sana kan raabse Miseensa paarlaamaa paartii Zanu-FP Esaawu Mupfumii yoo ta'u, ripportarichi garuu Haadha warraa Mugaabetu kenne jechuun gabaase.

Waa'ee hidhamuu ripportarichaa ilaalchisee wanti gama qondaaltootaatiin jedhame hin jiru.

Rippoortarri gaazexichaas, kan komii dhiyeesse miseensa paarlaamaa ta'e giiftii duree, dhimmichi ifaa ifa hinturreedha jedheera.

Poolisiin Mr Nyaangaan kan qabe Wiixata galgala magaalaa Mutaaree gama bahaa keessatti ture. Innis odeessa waa'ee kennaa uffannaa jalaa moofaa irratti gabaasa dhiheessuu isaatiin akka qabame, Abbootiin Seeraa Zimbaabwee Mirga Namoomaaf ibsa keessatti kaa'aniiru.

Kana duras gaazeexaan dhuunfaa kun Obbo Mupfumi deeggartoota Zanu-PF naannoo Mutaareetiif uffata keennan jechuun gabaasee ture.

''Ani Giiftii Duree Girees Mugaabee argadheen ture. Uffanni kun kan naaf keenname, akkan deebisee isinii keennufi. Uffannaa gabaabaas isiiniif fideera. Akka uffannaan keessan kan jalaa gaarii hintaane waanan dhagaheefiidha. Maaloo koottaatii gahee keessan fudhadhaa,'' Obbo Mupfumi jechusaatiin caqasamaniiru.

Itti dabaluunis "Uffata alkanii, kophee fi hucuu qabnaatii koottaa fudhadhaa. Kunis giiftii duree keessan Girees Mugaabetiin isiin ergame."

Akka gabaasaan Ajaansi Firaans Pirees jedhutti, haalli diinagdee Zimbaabwee keessaa namoonni baayyeen uffannaa moofaa akka bitatan dirqisiiseera.

Aaddee Girees yammuu Hagayya darbee keessa hoteela Afrikaa Kibbaa bakka ijoolleen dhiiraa ishee keessa boqatanitti, intala modeelii hubusheetiif xiyyeeffannaa midiyaalee taatee turte.

Isheen garuu dogogoora hojjachuushee haaltee jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan