Ajeechaa Laas Veegaas: Paadook kaameeraa hoteela keessa kaawwate

Qondaalli poolisii qawwee akeekatee Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Taatichaa deebiin eegdoon nageenyaa taasisa turan olaanaadha

Isitiifan Paadook, abbaan qawwee Laas Veegaasitti Dilbata namoota 58 ajjeessee fi kanneen 500 ta'an ammoo madeesse, kutaa hoteelaa keessaafi naannawatti kaameeraa hedduu dhaabate ture.

Akka 'naha eegdoonni dhufaa jira' ittiin ilaaluuf karaa galma geessu irra kaameeraa lamaa fi galma namootaa keessa ammoo tokko dhaabeera, jedhe poolisiin.

Qondaaltoonni hanga ammaattu Isitiifan namni umurii 64 kun maaliif akka agarsiisa muziiqaa irratti dhukaasa akka saaqee adda baasuuf yaalaa jiru. Garuu, karoorri cimaan jiraachu saa hubatanii jiru.

Image copyright Maatii Paadook
Goodayyaa suuraa Shakamaa abbaa qawwee Isiifan Paadook suuraa guyyaan isaa kan eeramiin

Qondaaltoonni Laas Veegaas lakkoofsa namoota ajjeefamanii Kibxata galgala 59 irraa gadi hirisaniiru. Reeffi nama tokko kan abbaa qawweetii dhanaiiru.

Qondaalli Shariif Jooseef Lombaardoo barreessaan Kaawuntii riiportaratti akka jedheetti, 'Dhimmich kan duraan itti qophaa'amee fi gocha isaa hundas kan xinxile ta'usaa ani baayyee amaneera.'

Poolisiin Keevin McMaahiil ammoo yemmuu Paadook naga eegaatti dhokaasutti jeeqameetti sana miidhichi dhaabuun ni danda'ama ture ta'a jedheera.

Ajjeejjaan kunis seenaa Aeerikaa qaroomtu keessatti isa sukkanneessaafi kan seera qawwee Ameerikaa gaaffii keessa kan galcheedha yoo ta'u, pireezidaant Roonaald Tiraamp garuu maal godhaamuu akka maluu irratti mari'achuun yoo nurra jiraate iyyuu 'yeroon isaa amma miti' jedhaniiru.

Polisiinis Kutaa hoteela Paadook keessaa shuguxii 23, meeshaa dhukaasaa fi kan dhohan heeddu argachuu isaanii beeksiisaniiru.

Akka sagalee dhukaasa Dilbata galgala dhagahame irra hubachuu danda'amuutti, qawween Paadook itti fayyadamaa ture, gosa qawwee seeraan heeyyamamu irra wayyaa'un walitti aansuun daddafee dhukaasuu kan danda'uufi gara atomaatikii guutuutti kan dhihaateedhaa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan