Ajjeechaa Laas Veegaas: Hiriiyaan dubartii Paadook waa'ee balaa akka hibeekne dubbattee

Suuraa Maariiluu Daanleey fi Istiifan Paadook walibira
Goodayyaa suuraa Dubartiin hojattu Kaasino duraa Paadook waliin Nevaadaa keessa jiraachu ishee poolisiin dubbate.

Hiriyaan dubartii abbaa qawwee Dilbata darbe Laas Vegaas keessatti namoota 58 ajjeessee, ''hirriyyaan ishee nama gaarii, kunuunsaa fi callisaan'' akka ajjeechaa raawwachuuf karoorfate omaa hinbeeku jeette.

Yaadni Maariiluu Daanleey kan dhufe erga poolisiin Isitiifeen Paadook ''jireenya iccitii'' jiraachuu turee laata jedhu kaasseen sa'aatiiwwan booda ture.

Ofi ajjeessuu irraa baqachuudhaafis karoorfachi ni danda'a ture, garuu odeeffannoon gadi fageenyaa hin jiru.

Maaliif namoota irratti dhukaasa saaquun seenaa Ameerikaa bara kanaa keessatti gocha ajjeechaa akkasii akka raawwate hin baramne.

Qondaalli polisii Kaawuntii Jooseef Lombaardoo Roobii gazexeesitootaatti akka himanitti:

  • Konkolaata Paadook keessatti poolisiin dhotuwwan, rasaasa gara 1,600 waliin argeera.
  • Paadook dhukaasa osoo hinjalqabiin sa'aatoota muraasaan dura, qumaara taphachaa ture.
  • Hoteela Ogden gubbaatti akka dawwanaa muziiqaa itti toluuf kan kireefate, torban tokko turseetti.

Haa ta'u malee, kaka'umas Paadook fi eenyuu duuba isaa akka jiru ammayyu dhoksaan ta'eera jedhe.

Waa'ee ajjeechaa kanaa ilaalchisee hanga ammaatti shoroorkeessummaa wajjiin haala walqabatu akka hin argatiin Biiroon Qorannoo Ameerikaa (FBI) beeksiiseera.

''Hanga yoonaatti sababnii isaa hubachu hindandeenye'', jedhe Lombaardon gazexesitootaan.

Addee Daanleey ''hojii sukkaneessaa nama hiraarsuu fi haasa'uuf uulfaatu'' Paadookiin raawwatame kun guddo nama gaddisiisa jechuun FBI tti himtee jirti.

Paadook ''homaa natti himees, hamaas hojatees hinbeeku.'' Kanaafu waan hamaa gochuuf deema jedhee akkan hubadhuu fi shakku waanti na taasisuu hinturre, jecha abukaatoo isheetiin dubbifameen.

Adde Daanleey dabaluunis: ''naman jaaladhuu fi nama jireenya nagaa qabu waliin jiraachuuf abdachaa tureedha,'' jeteetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata